Mariël Bisschops

Mariël Bisschops

Nieuw Verleden 2011

Land Art-Wool - Site-specificPosted by marielbisschops.nl Thu, January 05, 2012 13:26:42

"Repast"

Meerkoetenweg te Lelystad

My work is about old things change in a new life. It can be fabrics, objects or materials. This work I used old pans.
Mijn werk gaat over oude dingen een nieuw leven geven. Het kan gaan om stoffen, voorwerpen of materialen. Bij dit kunstwerk heb ik pannen gebruikt. Oude en gebruikte pannen! Talloze keren werd erin gekookt, talloze keren werden ze afgewassen en opgestapeld op het afdruiprek; ze werden gebruikt in gaarkeukens, in keukens van boerengezinnen, of door eigentijdse stadsgezinnen. Maar ze werden weggegooid. Ze hadden hun tijd gehad, ze werden ouderwets of gingen kapot. Afgeschreven. Een gebruiksartikel dat niet meer gebruikt wordt, verliest zijn betekenis. Doordat ik ze heb hergebruikt, heb ik ze een nieuw leven gegeven, een nieuwe identiteit, waarbij de oude betekenis door de nieuwe heen straalt. Of misschien meer toepasselijk: de nieuwe betekenis wordt bij de oude betekenis opgeteld – opgestapelde betekenis.

Hein Walter
www.nieuwverleden.info