Mariël Bisschops

Mariël Bisschops

Wool factory

Community ArtPosted by marielbisschops.nl Wed, January 29, 2014 16:06:48
Op 19 januari 2013 presentatie van de Wolunie, een nieuw initiatief van Stad & Natuur:
Promoted to master Wool Carding ... Pride and Fun!
Gepromoveerd tot Wolmeester Kaarden ...Trots en Leuk!

Zie ook de facebookpagina Wolunie Almere.

Mei 2013 Schaapskooi; Wol-workshops: Wool, fresh from sheep, we make Almere 'stone'. A little nice souvenir of wool.
Van de wol, vers van het schaap, maken we Almeerse 'stenen'. Een Almeers souveniertje van wol.