Mariël Bisschops

Mariël Bisschops

Kunst in Molenbuurt

Community ArtPosted by marielbisschops.nl Wed, March 02, 2011 19:16:17
In het stadsdeel Almere Buiten wonen mensen met plannen, wensen of ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de cultuurparticipatie in de wijken. Vaak hebben bewoners zelf niet de mogelijkheid om deze plannen tot uitvoering te brengen. De Gemeente Almere wil dat deze mensen in contact komen met professionele instellingen en kunstenaars die bewoners ondersteunen bij het uitvoeren van hun plan.
Tijdens de workshops vogelkastjes bleek dat bewoners meer interesse hebben voor vissen dan voor vogels. Idee vanuit de bewoners om vissen in de bomen te hangen, die rondom het plantsoen aan de Wipmolenweg staan. De bewoners hebben zelf de ‘vogel tot vis’ uitgezaagd en beschilderd.

Almere Deze Week

Natuurkunstroute
Uit gesprekken met buurtbewoners kwam een algeheel gevoel van onveiligheid naar voren met betrekking tot de groene parkstrook naast het buurtcentrum de Wieken. Het groen is onverzorgd, er ligt veel zwerfvuil en er is een hangjongerengroep die overlast bezorgt.

Realiseren van natuurkunstroute.
Het renoveren van bestaande objecten en realiseren van een zestal kunstwerken, die een natuurkunstroute gaan vormen door de groenstrook naast de Wieken. Hiervoor zijn zes lokale kunstenaars benaderd die ieder een kunstwerk realiseren samen met de buurtbewoners passend in de omgeving. De kunstwerken kunnen aansluiten op het thema ‘natuurlijk spelen’, waardoor het aantrekkelijk wordt voor jonge gezinnen om de route te wandelen. Ook de zg. ‘hangjongeren’ rond de Wieken worden in het proces betrokken. Zij gaan samen met een kunstenaar één van de kunstwerken maken.
De oplevering van de kunstwerken zal plaatsvinden op zondag 29 mei 2011, op tweede dag Evenaarfestival.

Zes culturele zomerzondagen in de Molenbuurt in zomer 2011
Na de opening van de kunstroute zal iedere kunstenaar in het natuurkunstpark een cultureel programma verzorgen met workshops voor oud en jong. De workshops zullen geïnspireerd zijn door het kunstwerk dat de kunstenaar heeft gerealiseerd.